Plomba w Mikołowie 12/2020

Rok: 2020

Lokalizacja: Mikołów

Powierzchnia: 330 m2

Koncepcja zabudowy plombowej – funkcja mieszkalna wielorodzinna z częścią usługową w ramach kondygnacji parteru.