Kompleks sportowy w Pawonkowie 12/2012
6 grudnia 2012
Pawilon w Warszawie 04/2010
6 kwietnia 2010

Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci 09/2011