Miejsca rekreacji i wypoczynku 05/2013
6 maja 2013
Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci 09/2011
6 września 2011

Kompleks sportowy w Pawonkowie 12/2012