Centrum Edukacji Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego 02/2010
6 lutego 2010
Przebudowa kina na bibliotekę 10/2005
6 października 2005

Rewitalizacja Kolonii Alfred w Katowicach 06/2006