Orły Branży Budowlanej

(2018)
1 miejsce w mieście Mikołów

Nagroda przyznana firmom z branży budowlanej na podstawie pozytywnych opinii klientów.

LINK

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli

(2017)
WYRÓŻNIENIE

Praca została wyróżniona za wprowadzenie do projektowanego obszaru atrakcyjnych pod względem materiałów i formy obiektów architektonicznych oraz elementów wyposażenia, które kontrastują z istniejącą zabudową, ale mogą w przyszłości współtworzyć tożsamość miejsca i dają szansę poszanowania istniejącej zieleni.

PROJEKT

Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie

(2014)

Zakres prac: Projekt koncepcyjny i program funkcjonalno-użytkowy

Realizacja została uhonorowana pierwszą nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie pt:” Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2014” w kategorii: ”Najlepszy obiekt użyteczności publicznej”.

PROJEKT

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikolowie

(2012)

Zakres prac: Udział w zespole projektowym

Realizacja została uhonorowana pierwszą nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie pt:” Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2012” w kategorii: ”Zrewitalizowana przestrzeń publiczna”.

PROJEKT

Smok

(2009)

Projekt konkursowy na gadżet promujący kulturę polską dla użytkowników do 15-ego roku życia. Praca zajęła ex aequo trzecie miejsce z pośród 114 nadesłanych projektów.

PROJEKT