Nasze osiągnięcia i wysoka ocena w rankingu architektów działających w okolicach Mikołowa, Katowic i Tych mogą świadczyć o tym, że jesteśmy dobrzy w swoim fachu. Jesteśmy laureatami wielu branżowych konkursów, które są ukoronowaniem naszego innowacyjnego podejścia do projektów, podkreślającego prostotę i elegancję oraz funkcjonalne zastosowania.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

(2021)
NAGRODA – II MIEJSCE

Zdaniem sądu konkursowego zaproponowany obiekt bardzo dobrze wpisuje się w zabudowę sąsiednią w zakresie skali, wysokości i kolorystyki oraz doskonale nawiązuje do architektury „Białego domku”, nie stanowiąc dla niego konkurencji. Pogrupowanie pomieszczeń związanych z konkretnymi aktywnościami w sposób nie powodujący wzajemnych kolizji sprawia, iż budynek jest nadzwyczaj funkcjonalny. Pracę konkursową cechuje wyjątkowa dojrzałość projektanta.

Orły Branży Budowlanej

(2018) (2019) (2020)
1 miejsce w mieście Mikołów

Nagroda przyznana firmom z branży budowlanej na podstawie pozytywnych opinii klientów.

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli

(2017)
NAGRODA – WYRÓŻNIENIE

Praca została wyróżniona za wprowadzenie do projektowanego obszaru atrakcyjnych pod względem materiałów i formy obiektów architektonicznych oraz elementów wyposażenia, które kontrastują z istniejącą zabudową, ale mogą w przyszłości współtworzyć tożsamość miejsca i dają szansę poszanowania istniejącej zieleni.

Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie

(2014)

Zakres prac: Projekt koncepcyjny i program funkcjonalno-użytkowy

Realizacja została uhonorowana pierwszą nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie pt:” Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2014” w kategorii: ”Najlepszy obiekt użyteczności publicznej”.

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikolowie

(2012)

Zakres prac: Udział w zespole projektowym

Realizacja została uhonorowana pierwszą nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie pt:” Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego 2012” w kategorii: ”Zrewitalizowana przestrzeń publiczna”.

Smok

(2009)

Projekt konkursowy na gadżet promujący kulturę polską dla użytkowników do 15-ego roku życia. Praca zajęła ex aequo trzecie miejsce z pośród 114 nadesłanych projektów.