Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci 09/2011

Rok: 2011

Lokalizacja: Mikołów

Powierzchnia: 1300m2

Inwestor: Gmina Mikołów

Zakres: projekt koncepcyjny i program funkcjonalno-użytkowy

Projekt budowlany i wykonawczy: susuł & strama architekci