Kompleks sportowy w Mikołowie 09/2018

Rok: 2018

Lokalizacja: Mikołów

Powierzchnia: 0,6 ha

Inwestor: Gmina Mikołów