Lokalizacja pomnika św. Wojciecha w Mikołowie 03/2012

Rok: 2012

Lokalizacja: Mikołów

Inwestor: Gmina Mikołów

Projekt budowlano-wykonawczy: arch. Wojciech Klasa