Rok: 2022

Lokalizacja: Toruń

Powierzchnia: 2000 m2

Organizator: SARP Toruń | Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

Faza : projekt koncepcyjny