Targowisko w Krośniewicach

Rok: 2018

Lokalizacja: Krośniewice

Powierzchnia: 4700 m2