Projekty architektoniczne – budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej poza swoją główną funkcją, muszą także wpisywać się w zagospodarowaną już częściowo przestrzeń i istniejącą architekturę. Powinny także kreować wysokiej jakości przestrzenie publiczne. W autorskim biurze projektowym GIGAarchitekci realizujemy takie zadania na prośbę inwestorów publicznych. Czasem też przystępujemy do konkursów na opracowanie koncepcji zagospodarowania kluczowych terenów w miastach i rewitalizacji istniejących budynków. Wiele z naszych rozwiązań jest nagradzanych. W ten sposób nasza pracownia projektowa aktywnie uczestniczy w rewitalizacji przestrzeni miejskich.

W projektach architektonicznych budynków użyteczności publicznej przykładamy dużą uwagę do rozwiązań, sprawiających, że obiekty wpisują się w zastany krajobraz. Wykorzystujemy materiały nawiązujące do charakterystycznych elementów urbanistycznych i dbamy, aby budynki korespondowały z otoczeniem. Jednocześnie nasze projekty są współczesne i funkcjonalne.

Zagospodarowanie terenów

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej obejmuje nie tylko zmiany w obrębie budynku – to także umiejętne zagospodarowanie terenów pomiędzy zabudową. Nasze projekty koncepcyjne zostały nagrodzone w wielu konkursach.

Zajmujemy się projektowaniem budynków użyteczności publicznej i terenów przyległych. Realizujemy nowoczesne rozwiązania architektoniczne biurom, przychodniom i gabinetom, obiektom edukacyjnym oraz instytucjom publicznym. Zakres naszych prac dotyczy projektu koncepcyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego.